Miljøundersøkelser i vann

Prosjekter

2024: Aldersbestemmelse av fisk. Oppdragsgiver: Veterinærinstituttet, NMBU.

2024: Innsamling, prøvetaking av akvatiske organismer (fisk og skalldyr) ved fem av Avinors flyplasser, rapportering av PFAS-nivåer. Oppdragsgiver: Avinor AS / COWI AS

2023: Aldersbestemmelse av fisk. Oppdragsgiver: Veterinærinstituttet, NMBU.

2023: Innsamling, prøvetaking av akvatiske organismer (fisk og skalldyr) ved seks av Avinors flyplasser, rapportering av PFAS-nivåer. Oppdragsgiver: Avinor AS / COWI AS

2023: Vurdering av miljøgifter i fisk fra Rakkestadelva og Tunevannet. Oppdragsgiver: Vannområdet Glomma Sør.

2023: Rapportering av perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) i akvatiske organismer (fisk og skalldyr) ved Avinors flyplasser. Oppdragsgiver: Avinor AS / COWI AS

2022: Vurdering av utslipp til kommunalt renseanlegg for en resirkuleringsbedrift. Oppdragsgiver: REVAC AS

2022: Innsamling og prøvetaking av akvatiske organismer (fisk og skalldyr) ved 11 av Avinors flyplasser. Oppdragsgiver: Avinor AS / COWI AS.

2022: Aldersbestemmelse av fisk. Oppdragsgiver: Veterinærinstituttet, NMBU.

2022: Grafisk design, bokillustrasjoner. Oppdragsgiver: Humanist forlag AS.

2022: Rapportering av konsentrasjoner av perfluorerte alkylsubstanser (PFAS) i fisk og skalldyr ved seks av Avinors flyplasser. Oppdragsgiver: COWI AS/Avinor.

2021:
Innsamling, prøvetaking og kjemisk analyse av fisk og sedimenter fra 46 vannforekomster i vannområdet Indre Oslofjord Vest. Klassifisering iht. vannforskriften. Oppdragsgiver: Vannområdet Indre Oslofjord Vest

2021: Innsamling og prøvetaking av akvatiske organismer (fisk og skalldyr) i sjøen ved seks av Avinors flyplasser. Oppdragsgiver: COWI AS/Avinor.

2021: Vurdering av nye langtids utslippsgrenser til vann for en resirkuleringsbedrift. Oppdragsgiver: REVAC AS.

2020: Limnologiske undersøkelser i Padderudvannet og Dikemarkvatna, rapport. Oppdragsgiver: Vannområdet Indre Oslofjord Vest

2020: Prøvetaking av sedimenter og fisk fra Drammensvassdraget og Numedalslågen. Oppdragsgiver: Rambøll Norge

2019: Limnologiske undersøkelser i Dælivatnet, Steinstjernet og Semsvatnet. Oppdragsgiver: Vannområdet Indre Oslofjord Vest

2019:
Kunnskapsstatus for miljøgifter i Mjøsa, rapport. Oppdragsgiver: Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

2019: Kartlegging av miljøgifter (perfluorerte alkylerte substanser) i Randselva og Tyrifjorden: Oppdragsgiver: Rambøll Norge, Huhtamäki Oyj

2019: Utarbeidelse av overvåkningsprogram for utslipp til vann. Oppdragsgiver: Revac AS

2019:
Statistiske analyser av vannkjemisk behandling av forsuret vann. Oppdragsgiver: Universitetet i Sørøst-Norge

2018: Kartlegging av miljøgifter (perfluorerte alkylerte substanser) i Randselva: Oppdragsgiver: Rambøll Norge, Huhtamäki Oyj

2018: Prosjektet Norelv, utarbeiding av webstedet
www.norelv.no. Oppdragsgiver: Bærum Elveforum